NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61754-26 (359244)

Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Rozhrania optických konektorov. Časť 26: Skupina konektorov typu SF (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61754-26
: 359244
: 117146
: 1.5.2013
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN