NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61754-25 (359244)

Rozhrania optických konektorov. Časť 25: Skupina konektorov typu RAO (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61754-25
: 359244
: 108720
: 1.8.2009
: 18
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN