NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61754-24 (359244)

Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Rozhrania optických konektorov. Časť 24: Skupina konektorov typu SC-RJ (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2010

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61754-24
: 359244
: 110940
: 1.6.2010
: 17
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN