NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61754-2 (359244)

Rozhrania optických konektorov. Časť 2: Skupina konektorov typu BFOC/2,5 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61754-2
: 359244
: 17490
: 1.6.2001
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN