NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61747-3-1 (358787)

Zobrazovacie jednotky s tekutými kryštálmi. Časť 3-1: Zobrazovacie bunky s tekutými kryštálmi. Vzorová predmetová špecifikácia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2007

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61747-3-1
: 358787
: 103956
: 1.7.2007
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN