NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61674 (364733)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Dozimetre s ionizačnými komorami a/alebo polovodičovými detektormi používané pri röntgenologickom diagnostickom zobrazovaní (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61674
: 364733
: 118084
: 1.11.2013
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN