NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61672-2 (368813)

Elektroakustika. Zvukomery. Časť 2: Typové skúšky (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 9.5.2020).

NORMA vydána dne 1.7.2014

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61672-2
: 368813
: 118937
: 1.7.2014
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN