NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61642 (358216)

Priemyselné silnoprúdové siete ovplyvňované vyššími harmonickými. Aplikácia filtrov a paralelných kondenzátorov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61642
: 358216
: 18386
: 1.9.2001
: 34
: 102 g (0.22 )
:
Kategorie: Technické normy STN