NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61628-1 (346567)

Zvlnená lepenka a zvlnený tvrdený papier na elektrotechnické účely. Časť 1: Definície, označovanie a všeobecné požiadavky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61628-1
: 346567
: 17693
: 1.7.2001
: 9
: 27 g (0.06 )
:
Kategorie: Technické normy STN