NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61619 (346705)

Izolačné kvapaliny. Kontaminácia polychlórovanými bifenylmi (PCB). Stanovenie metódou kapilárnej plynovej chromatografie.

NORMA vydána dne 1.3.2001

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61619
: 346705
: 82320
: 1.3.2001
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 61619 (346705):

Táto medzinárodná norma špecifikuje metódu stanovenia koncentrácie polychlórovaných bifenylov v nehalogénnych izolačných kvapalinách plynovou chromatografiou s vysokoúčinnou kapilárnou kolónou a s detektorom elektrónového záchytu (ECD).