NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61580-9 (347920)

Metódy merania vlnovodov. Časť 9: Koeficient odrazu na rozhraniach obdĺžnikových vlnovodov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2000

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61580-9
: 347920
: 16641
: 1.12.2000
: 11
: 33 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN