NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61558-2-16 (351330)

Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a podobných výrobkov na napájacie napätia do 1100 V. Časť 2-16: Osobitné požiadavky a skúšky na spínané napájacie zdroje a transformátory pre spínané napájacie zdroje. (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 16.9.2016).

NORMA vydána dne 1.7.2010

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61558-2-16
: 351330
: 111060
: 1.7.2010
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 61558-2-16 (351330):

Táto časť IEC 61558 sa vzťahuje na bezpečnosť spínaných napájacích zdrojov a transformátorov pre spínané napájacie zdroje.Transformátory so zabudovanými elektronickými obvodmi sú tiež predmetom tejto normy.