NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61557-3 (356230)

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1000 V a s jednosmerným napätím do 1500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 3: Impedancia slučky.

NORMA vydána dne 1.12.2007

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61557-3
: 356230
: 104614
: 1.12.2007
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 61557-3 (356230):

Táto časť IEC 61557 stanovuje požiadavky na zariadenia určené na meranie impedancie slučky medzi krajným vodičom a ochranným vodičom, medzi fázovým vodičom a neutrálnym vodičom alebo medzi dvoma krajnými vodičmi využívajúce pokles napätia pri zaťažení skúšaného obvodu.