NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61543 (354183)

Prúdové chrániče pre domácnosť a na podobné použitie (RCD). Elektromagnetická kompatibilita.

NORMA vydána dne 1.12.2000

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61543
: 354183
: 79495
: 1.12.2000
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 61543 (354183):

Táto medzinárodná norma má zabezpečiť elektromagnetickú kompatibilitu zariadení poskytujúcich prúdovú ochranu pre menovité striedavé napätie nepresahujúce 440 V.