NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61534-21 (357120)

Systémy zbernicového vedenia. Časť 21: Osobitné požiadavky na systémy zbernicového vedenia určené na montáž na stenu a na strop (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61534-21
: 357120
: 120108
: 1.2.2015
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN