NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61508-6 (184020)

Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných elektronických bezpečnostných systémov. Časť 6: Pokyny na používanie IEC 61508-2 a IEC 61508-3 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2010

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61508-6
: 184020
: 112162
: 1.12.2010
: 121
: 394 g (0.87 )
:
Kategorie: Technické normy STN