NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61508-5 (184020)

Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných elektronických bezpečnostných systémov. Časť 5: Príklady metód na stanovenie hladín integrity bezpečnosti (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2010

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61508-5
: 184020
: 112161
: 1.12.2010
: 51
: 153 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy STN