NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61481 (359736)

Práce pod napätím. Prenosné fázovacie súpravy na používanie pri striedavom napätí od 1 kV do 36 kV (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena CEN/CENELEC).

NORMA vydána dne 1.10.2003

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61481
: 359736
: 90876
: 1.10.2003
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 61481 (359736):

Táto medzinár. norma sa vzťahuje na prenosné fázovacie súpravy.