NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61429 (364395)

Označovanie akumulátorových článkov a batérií medzinárodnou a recyklačnou značkou ISO 7000-1135 a označenie vzhľadom na smernice 93/86/EHS a 91/157/EHS (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61429
: 364395
: 16932
: 1.1.2001
: 11
: 33 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN