NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61400-21 (333160)

Veterné turbíny. Časť 21: Meranie a stanovenie výkonových kvalitatívnych charakteristík veterných turbín zapojených do siete (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61400-21
: 333160
: 108216
: 1.6.2009
: 65
: 195 g (0.43 )
:
Kategorie: Technické normy STN