NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61386-1 (370000)

Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 1: Všeobecné požiadavky. (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 26.7.2022).

NORMA vydána dne 1.3.2009

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61386-1
: 370000
: 107280
: 1.3.2009
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 61386-1 (370000):

Táto časť IEC 61386 stanovuje požiadavky a skúšky systémov elektroinštalačných rúrok, vrátane elektroinštalačných rúrok a príslušenstva elektroinštalačných rúrok, a ochranu a vedenie izolovaných vodičov a/alebo káblov v elektrických inštaláciách alebo v komunikačných sieťach do 1 000 V striedavého napätia a/alebo 1 500 V jednosmerného napätia.