NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 6138 (311236)

Letectvo a kozmonautika. Ochranné veká nekovové na tvarovky hydraulických systémov <= 3000 PSI (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 6138
: 311236
: 125348
: 1.9.2017
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN