NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61378-2 (351175)

Transformátory pre meniče. Časť 2: Transformátory na používanie vo vysokonapäťových jednosmerných prenosových sieťach (HVDC) (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena CEN/CENELEC).

NORMA vydána dne 1.8.2003

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61378-2
: 351175
: 89477
: 1.8.2003
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 61378-2 (351175):

Táto časť IEC 61378 sa vzťahuje na trojfázové olejové transformátory a jednofázové transformátory pre meniče určené pre použitie vo vysokonapäťových stejnosmerných prenosových systémoch.