NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61375-2-3 (342675)

Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná sieť (TCN). Časť 2-3: Komunikačný profil TCN (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A11 do 1.2.2020).

NORMA vydána dne 1.3.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61375-2-3
: 342675
: 122355
: 1.3.2016
: 87 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN