NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61375-2-1 (342675)

Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná sieť (TCN). Časť 2-1: Vlaková zbernica (WTB) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2013

Anglicky -
Tištěné (1249.20 CZK)

:

: STN EN 61375-2-1
: 342675
: 116604
: 1.2.2013
: 114 g (0.25 )
:
Kategorie: Technické normy STN