NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61316 (354590)

Cievky na priemyselné káble (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena CEN/CENELEC).

NORMA vydána dne 1.6.2002

Znění normy v původním jazyce -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61316
: 354590
: 86065
: 1.6.2002
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 61316 (354590):

Táto medzinár. norma platí pre káblové cievky zariadené neodnímateľným ohybným káblom na menovité pracovné napätie nepresahujúce 690 V AC/DC a 500 Hz.