NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61305-1 (368311)

Domáce hi-fi zariadenia a systémy. Metódy merania a stanovenia výkonnosti. Časť 1: Všeobecne (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61305-1
: 368311
: 18066
: 1.8.2001
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN