NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61300-3-8 (359252)

Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 3-8: Skúšanie a meranie. Citlivosť na osvetlenie okolia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61300-3-8
: 359252
: 17547
: 1.6.2001
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN