NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61300-3-40 (359252)

Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 3-40: Skúšanie a meranie. Extinkčný pomer konektora na pigtailované vlákna zachovávajúce polarizáciu (pm) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61300-3-40
: 359252
: 17571
: 1.6.2001
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN