NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61300-3-25 (359252)

Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 3-25: Skúšanie a meranie. Súosovosť ferúl bez zošikmenia a ferúl bez zošikmenia s inštalovaným vláknom (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61300-3-25
: 359252
: 124685
: 1.6.2017
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN