NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61300-3-14 (359252)

Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 3-14: Skúšanie a meranie. Chyba a opakovateľnosť nastavenia tlmenia premenného optického deliča (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61300-3-14
: 359252
: 121113
: 1.8.2015
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN