NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61300-2-9 (359252)

Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 2-9: Skúšky. Údery (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61300-2-9
: 359252
: 125670
: 1.12.2017
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN