NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61300-2-41 (359252)

Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 2-41: Skúšky. Triediace skúšanie jednovidových nastaviteľných neuhlových optovláknových konektorov v závislosti od tlmenia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61300-2-41
: 359252
: 17537
: 1.6.2001
: 15
: 45 g (0.10 )
:
Kategorie: Technické normy STN