NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61300-2-34 (346220)

Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 2-34: Skúšky. Odolnosť spájacích súčiastok a krytov proti rozpúšťadlám a znečisťujúcim tekutinám (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61300-2-34
: 346220
: 109739
: 1.12.2009
: 17
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN