NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61291-4 (359273)

Optické zosilňovače. Časť 4: Viackanálové aplikácie. Vzor špecifikácie prevádzkových vlastností (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61291-4
: 359273
: 115932
: 1.9.2012
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN