NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61290-7-1 (359273)

Optické vláknové zosilňovače. Základná špecifikácia. Časť 7-1: Skúšobné metódy pre začiatočné straty mimo pásma. Merač filtrovaného optického výkonu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61290-7-1
: 359273
: 105062
: 1.1.2008
: 15
: 45 g (0.10 )
:
Kategorie: Technické normy STN