NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61290-6-1 (359271)

Optické vláknové zosilňovače. Základná špecifikácia. Časť 6-1: Skúšobné metódy pre parametre úniku čerpania. Optický demultiplexor (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2000

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61290-6-1
: 359271
: 16666
: 1.12.2000
: 14
: 42 g (0.09 )
:
Kategorie: Technické normy STN