NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61290-11-1 (359271)

Optické zosilňovače. Skúšobné metódy. Časť 11-1: Parameter polarizačnej vidovej disperzie. Analýza vlastných čísel Jonesovej matice (JME) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61290-11-1
: 359271
: 107621
: 1.3.2009
: 18
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN