NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61262-2 (364736)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Charakteristiky elektrooptických zosilňovačov röntgenového obrazu. Časť 2: Stanovenie konverzného faktora.

NORMA vydána dne 1.5.2001

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61262-2
: 364736
: 82575
: 1.5.2001
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 61262-2 (364736):

Táto medzinárodná norma platí pre elektrooptické zosilňovače röntgenového obrazu používané v zdravotníctve ako súčasť diagnostického röntgenového zariadenia.