NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61249-2-30 (346511)

Materiály na plošné spoje a ostatné prepájacie štruktúry. Časť 2-30: Vystužené plátované a neplátované základné materiály. Meďou plátované laminátové dosky vystužené tkanými sklenenými vláknami, impregnované nehalogénovanou epoxidovou živicou modifikovanou esterom kyanatanu s definovanou horľavosťou (vertikálna skúška horenia) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61249-2-30
: 346511
: 117653
: 1.9.2013
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN