NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61249-2-21 (346511)

Plátované izolanty na plošné spoje a ostatné prepájacie štruktúry. Časť 2-21: Plátované a neplátované vystužené izolanty. Laminátové dosky plátované medenou fóliou, vystužené tkanými sklenými E-vláknami, impregnované bezhalogénovým epoxidom, s definovanou horľavosťou (vertikálna skúška horenia) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2004

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61249-2-21
: 346511
: 95244
: 1.6.2004
: 26
: 78 g (0.17 )
:
Kategorie: Technické normy STN