NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61248-1 (351060)

Transformátory a induktory pre elektronické a telekomunikačné zariadenia. Časť 1: Kmeňová špecifikácia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61248-1
: 351060
: 17916
: 1.8.2001
: 34
: 102 g (0.22 )
:
Kategorie: Technické normy STN