NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61215-1-4 (364630)

Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-4: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev Cu(In, Ga)(S, Se)2 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61215-1-4
: 364630
: 125674
: 1.12.2017
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN