NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61199 (360278)

Jednopäticové žiarivky. Požiadavky na bezpečnosť (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A2 do 3.9.2017).

NORMA vydána dne 1.4.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61199
: 360278
: 114962
: 1.4.2012
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN