NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61189-5-503 (346513)

Skúšobné metódy na elektrotechnické materiály, dosky s plošnými spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 5-503: Všeobecné skúšobné metódy na materiály a zostavy. Skúšanie vodivých povrchových vlákien (CAF) na doskách s plošnými spojmi (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61189-5-503
: 346513
: 125893
: 1.2.2018
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN