NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61189-5-4 (346513)

Skúšobné metódy pre elektrotechnické materiály, dosky s plošnými spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 5-4: Všeobecné skúšobné metódy pre materiály a zostavy. Spájky a drôtové elektródy pre dosky s plošnými spojmi (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61189-5-4
: 346513
: 121092
: 1.8.2015
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN