NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61189-2 (346513)

Skúšobné metódy pre elektrotechnické materiály, dosky s plošnými spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 2: Skúšobné metódy pre materiály na spájacie štruktúry (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2007

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61189-2
: 346513
: 103747
: 1.6.2007
: 131
: 424 g (0.93 )
:
Kategorie: Technické normy STN