NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61188-1-1 (346512)

Dosky s plošnými spojmi a zostavy dosák s plošnými spojmi. Časť 1-1: Základné požiadavky. Posudzovanie rovinností elektronických zostáv (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61188-1-1
: 346512
: 18367
: 1.9.2001
: 15
: 45 g (0.10 )
:
Kategorie: Technické normy STN