NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61167 (360260)

Halogenidové výbojky. Špecifikácie prevádzkových vlastností (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 2.11.2021).

NORMA vydána dne 1.10.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61167
: 360260
: 123469
: 1.10.2016
: 87 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN