NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61162-450 (326790)

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov. Ethernetové prepojenie (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 5.5.2019). (Platnosť do 8.6.2021).

NORMA vydána dne 1.12.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61162-450
: 326790
: 114448
: 1.12.2011
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN